H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36

H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36

H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36

MinhTienSteel

H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36
H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36
THÉP HÌNH CHỮ H
THÉP HÌNH CHỮ H
Mô tả:

Thép H100,H125,H148,H150,H194,H200,H244,H250,H394,H300,H340,H350,H390,H400,H482,H488,H582,H588

Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

4678

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

MINH TIẾN là đại lý cho các thương hiệu: VINAKYOEI, AN KHÁNH (AKS), NHÀ BÈ, VINAONE, ĐẠI VIỆT(ĐVS), GANG THÉP THÁI NGUYÊN(TISCO), Á CHÂU (ACS), THÉP QUANG THẮNG
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mặt hàng từ các thương hiệu Uy Tín lâu năm trên thị trường với chất lượng và chính sách phù hợp chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Uy tín cho nhiều công trình trọng điểm phía nam. 

TÊN SẢN PHẨM ĐVT TRỌNG LƯỢNG/ CÂY
Thép H100x100x6x8x12m SS400 kg 206.4
Thép H100x100x6x8x6m SS400 kg 103.2
Thép H125x125x6.5x9x12m SS400 kg 285.6
Thép H125x125x6.5x9x6m SS400 kg 142.8
Thép H148x100x6x9x12m SS400 kg 253.2
Thép H148x100x6x9x6m SS400 kg 126.6
Thép H150x150x7x10x12m SS400 kg 378
Thép H150x150x7x10x6m SS400 kg 189
Thép H175x175x7.5x11x12m SS400 kg 484.8
Thép H175x175x7.5x11x6m SS400 kg 242.4
Thép H194x150x6x9x12m SS400 kg 367.2
Thép H194x150x6x9x6m SS400 kg 183.6
Thép H200x200x8x12x12m SS400 kg 598.8
Thép H200x200x8x12x6m SS400 kg 299.4
Thép H244x175x7x11x12m SS400 kg 529.2
Thép H244x175x7x11x6m SS400 kg 264.6
Thép H250x250x9x14x12m SS400 kg 868.8
Thép H250x250x9x14x6m SS400 kg 434.4
Thép H294x200x8x12x12m SS400 kg 681.6
Thép H294x200x8x12x6m SS400 kg 340.8
Thép H300x300x10x15x12m SS400 kg 1128
Thép H300x300x10x15x6m SS400 kg 564
Thép H340x250x9x14x12m SS400 kg 956.4
Thép H340x250x9x14x6m SS400 kg 478.2
Thép H390x300x10x16x12m SS400 kg 1284
Thép H390x300x10x16x6m SS400 kg 642
Thép H350x350x12x19x12m SS400 kg 1644
Thép H350x350x12x19x6m SS400 kg 822
Thép H400x400x13x21x12m SS400 kg 2064
Thép H400x400x13x21x6m SS400 kg 1032
Thép H482x300x11x15x12m SS400 kg 1368
Thép H488x300x11x18x12m SS400 kg 1536
Thép H582x300x12x17x12m SS400 kg 1644
Thép H588x300x12x20x12m SS400 kg 1812

 

Sản phẩm cùng loại

Không tìm thấy kết quả

Về đầu trang