H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36

H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36

H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36

MinhTienSteel

H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36
H100x100x6x8x12m SS400/A36 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 H148x100x6x9x12m SS400/A36 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan H194x150x6x9x12m SS400/A36 H200x200x8x12x12m SS400/A36 H244x175x7x11x12m SS400/A36 H250x250x9x14x12m SS400/A36 H294x200x8x12x12m SS400/A36 H300x300x10x15x12m SS400/A36 H340x250x9x14x12m SS400/A36 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) H390x300x10x16x12m SS400/A36 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) H482x300x11x15x12m SS400/A36 H488x300x11x18x12m SS400/A36 H582x300x12x17x12m SS400/A36 H588x300x12x20x12m SS400/A36
THÉP HÌNH CHỮ H
THÉP HÌNH CHỮ H
Mô tả:

Thép H100,H125,H148,H150,H194,H200,H244,H250,H394,H300,H340,H350,H390,H400,H482,H488,H582,H588

Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

2809

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

MINH TIẾN là đại lý cho các thương hiệu: VINAKYOEI, AN KHÁNH (AKS), NHÀ BÈ, VINAONE, ĐẠI VIỆT(ĐVS), GANG THÉP THÁI NGUYÊN(TISCO), Á CHÂU (ACS) ....
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mặt hàng từ các thương hiệu Uy Tín lâu năm trên thị trường với chất lượng và chính sách phù hợp chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Uy tín cho nhiều công trình trọng điểm phía nam. 

QUY CÁCH THÉP H TRỌNG LƯỢNG ĐVT/CÂY
 H100x100x6x8x12m SS400/A36 206,4 kg
 H125x125x6.5x9x12m SS400/A36 285,6 kg
 H148x100x6x9x12m SS400/A36 253,2 kg
 H175x175x7.5x11x12m Thái Lan 484,8 kg
 H194x150x6x9x12m SS400/A36 367,2 kg
 H200x200x8x12x12m SS400/A36 598,8 kg
 H244x175x7x11x12m SS400/A36 529,2 kg
 H250x250x9x14x12m SS400/A36 868,8 kg
 H294x200x8x12x12m SS400/A36 681,6 kg
 H300x300x10x15x12m SS400/A36 1128 kg
 H340x250x9x14x12m SS400/A36 956,4 kg
 H350x350x12x19x12m (137kg/m) (HuynDai) 1644 kg
 H390x300x10x16x12m SS400/A36 1284 kg
 H400x400x13x21x12m (172kg/m) (HuynDai) 2064 kg
 H482x300x11x15x12m SS400/A36 1368 kg
 H488x300x11x18x12m SS400/A36 1536 kg
 H582x300x12x17x12m SS400/A36 1644 kg
 H588x300x12x20x12m SS400/A36 1812 kg

 

Sản phẩm cùng loại

Không tìm thấy kết quả

Về đầu trang