I100x55x3.6x6m CHINA I100x55x4x5,5x6m (41-42kg) AKS I100x52x4x5,5x6m (39-41kg) ACS I100x48x3x4.5x6m (36-37KG) ACS I120x64x3.8x4.8x6m CHINA I120x60x4x6x6m AKS I120x60x4,5x6x6m ACS I150x72x4,5x6,5x12m AKS I150x72x4,5x6,5x6m AKS I150x75x5x7x12m (Posco Yamato) I150x75x5x7x6m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x12m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x6m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x12m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x6m (Posco Yamato) I248x124x5x8x12m (Posco Yamato) I248x124x5x8x6m (Posco Yamato) I250x125x6x9x12m (Posco Yamato) I250x125x6x9x6m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x12m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x6m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x12m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x6m (Posco Yamato) I346x174x6x9x12m (Posco Yamato) I346x174x6x9x6m (Posco Yamato) I350x175x7x11x12m (Posco Yamato) I350x175x7x11x6m (Posco Yamato) I396x199x7x11x12m (Posco Yamato) I396x199x7x11x6m (Posco Yamato) I400x200x8x13x12m (Posco Yamato) I400x200x8x13x6m (Posco Yamato) I446x199x8x12x12m (Pos

I100x55x3.6x6m CHINA I100x55x4x5,5x6m (41-42kg) AKS I100x52x4x5,5x6m (39-41kg) ACS I100x48x3x4.5x6m (36-37KG) ACS I120x64x3.8x4.8x6m CHINA I120x60x4x6x6m AKS I120x60x4,5x6x6m ACS I150x72x4,5x6,5x12m AKS I150x72x4,5x6,5x6m AKS I150x75x5x7x12m (Posco Yamato) I150x75x5x7x6m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x12m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x6m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x12m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x6m (Posco Yamato) I248x124x5x8x12m (Posco Yamato) I248x124x5x8x6m (Posco Yamato) I250x125x6x9x12m (Posco Yamato) I250x125x6x9x6m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x12m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x6m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x12m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x6m (Posco Yamato) I346x174x6x9x12m (Posco Yamato) I346x174x6x9x6m (Posco Yamato) I350x175x7x11x12m (Posco Yamato) I350x175x7x11x6m (Posco Yamato) I396x199x7x11x12m (Posco Yamato) I396x199x7x11x6m (Posco Yamato) I400x200x8x13x12m (Posco Yamato) I400x200x8x13x6m (Posco Yamato) I446x199x8x12x12m (Pos

I100x55x3.6x6m CHINA I100x55x4x5,5x6m (41-42kg) AKS I100x52x4x5,5x6m (39-41kg) ACS I100x48x3x4.5x6m (36-37KG) ACS I120x64x3.8x4.8x6m CHINA I120x60x4x6x6m AKS I120x60x4,5x6x6m ACS I150x72x4,5x6,5x12m AKS I150x72x4,5x6,5x6m AKS I150x75x5x7x12m (Posco Yamato) I150x75x5x7x6m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x12m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x6m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x12m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x6m (Posco Yamato) I248x124x5x8x12m (Posco Yamato) I248x124x5x8x6m (Posco Yamato) I250x125x6x9x12m (Posco Yamato) I250x125x6x9x6m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x12m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x6m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x12m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x6m (Posco Yamato) I346x174x6x9x12m (Posco Yamato) I346x174x6x9x6m (Posco Yamato) I350x175x7x11x12m (Posco Yamato) I350x175x7x11x6m (Posco Yamato) I396x199x7x11x12m (Posco Yamato) I396x199x7x11x6m (Posco Yamato) I400x200x8x13x12m (Posco Yamato) I400x200x8x13x6m (Posco Yamato) I446x199x8x12x12m (Pos

MinhTienSteel

I100x55x3.6x6m CHINA I100x55x4x5,5x6m (41-42kg) AKS I100x52x4x5,5x6m (39-41kg) ACS I100x48x3x4.5x6m (36-37KG) ACS I120x64x3.8x4.8x6m CHINA I120x60x4x6x6m AKS I120x60x4,5x6x6m ACS I150x72x4,5x6,5x12m AKS I150x72x4,5x6,5x6m AKS I150x75x5x7x12m (Posco Yamato) I150x75x5x7x6m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x12m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x6m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x12m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x6m (Posco Yamato) I248x124x5x8x12m (Posco Yamato) I248x124x5x8x6m (Posco Yamato) I250x125x6x9x12m (Posco Yamato) I250x125x6x9x6m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x12m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x6m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x12m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x6m (Posco Yamato) I346x174x6x9x12m (Posco Yamato) I346x174x6x9x6m (Posco Yamato) I350x175x7x11x12m (Posco Yamato) I350x175x7x11x6m (Posco Yamato) I396x199x7x11x12m (Posco Yamato) I396x199x7x11x6m (Posco Yamato) I400x200x8x13x12m (Posco Yamato) I400x200x8x13x6m (Posco Yamato) I446x199x8x12x12m (Pos
I100x55x3.6x6m CHINA I100x55x4x5,5x6m (41-42kg) AKS I100x52x4x5,5x6m (39-41kg) ACS I100x48x3x4.5x6m (36-37KG) ACS I120x64x3.8x4.8x6m CHINA I120x60x4x6x6m AKS I120x60x4,5x6x6m ACS I150x72x4,5x6,5x12m AKS I150x72x4,5x6,5x6m AKS I150x75x5x7x12m (Posco Yamato) I150x75x5x7x6m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x12m (Posco Yamato) I198x99x4,5x7x6m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x12m (Posco Yamato) I200x100x5,5x8x6m (Posco Yamato) I248x124x5x8x12m (Posco Yamato) I248x124x5x8x6m (Posco Yamato) I250x125x6x9x12m (Posco Yamato) I250x125x6x9x6m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x12m (Posco Yamato) I298x149x5,5x8x6m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x12m (Posco Yamato) I300x150x6,5x9x6m (Posco Yamato) I346x174x6x9x12m (Posco Yamato) I346x174x6x9x6m (Posco Yamato) I350x175x7x11x12m (Posco Yamato) I350x175x7x11x6m (Posco Yamato) I396x199x7x11x12m (Posco Yamato) I396x199x7x11x6m (Posco Yamato) I400x200x8x13x12m (Posco Yamato) I400x200x8x13x6m (Posco Yamato) I446x199x8x12x12m (Pos
THÉP HÌNH I
THÉP HÌNH I
Mô tả:

THÉP HÌNH I100, I120, I150, I198, I200, I248, I250, I298, I300, I346, I350, I396, I400, I446, I450, I496, I500, I596, I600, I700, I800, I900 (Liên Hệ 0908 952 707 MR HUY)

Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

7891

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

MINH TIẾN là đại lý cho các thương hiệu: POSCO YAMATO, VINAKYOEI, AN KHÁNH (AKS), NHÀ BÈ, VINAONE, ĐẠI VIỆT(ĐVS), GANG THÉP THÁI NGUYÊN(TISCO), Á CHÂU (ACS) ....
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mặt hàng từ các thương hiệu Uy Tín lâu năm trên thị trường với chất lượng và chính sách phù hợp chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Uy tín cho nhiều công trình trọng điểm phía nam. 

QUY CÁCH THÉP I TRỌNG LƯỢNG ĐVT/CÂY
 I100x55x3.6x6m CHINA 41,52 kg
 I100x55x4x5,5x6m (41-42kg) AKS  42 kg
 I100x52x4x5,5x6m (39-41kg) ACS 41 kg
 I100x48x3x4.5x6m (36-37KG) ACS  37 kg
 I120x64x3.8x4.8x6m CHINA 50,16 kg
 I120x60x4x6x6m AKS 52 kg
 I120x60x4,5x6x6m ACS 52 kg
 I150x72x4,5x6,5x12m AKS 150 kg
 I150x72x4,5x6,5x6m AKS 75 kg
 I150x75x5x7x12m SS400/A36 168 kg
 I150x75x5x7x6m SS400/A36 84 kg
 I198x99x4,5x7x12m SS400/A36 218,4 kg
 I198x99x4,5x7x6m SS400/A36 109,2 kg
 I200x100x5,5x8x12m SS400/A36 255,6 kg
 I200x100x5,5x8x6m SS400/A36 127,8 kg
 I248x124x5x8x12m SS400/A36 308,4 kg
 I248x124x5x8x6m SS400/A36 154,2 kg
 I250x125x6x9x12m SS400/A36 355,2 kg
 I250x125x6x9x6m SS400/A36 177,6 kg
 I298x149x5,5x8x12m SS400/A36 384 kg
 I298x149x5,5x8x6m SS400/A36 192 kg
 I300x150x6,5x9x12m SS400/A36 440,4 kg
 I300x150x6,5x9x6m SS400/A36 220,2 kg
 I346x174x6x9x12m SS400/A36 496,8 kg
 I346x174x6x9x6m SS400/A36 248,4 kg
 I350x175x7x11x12m SS400/A36 595,2 kg
 I350x175x7x11x6m SS400/A36 297,6 kg
 I396x199x7x11x12m SS400/A36 679,2 kg
 I396x199x7x11x6m SS400/A36 339,6 kg
 I400x200x8x13x12m SS400/A36 792 kg
 I400x200x8x13x6m SS400/A36 396 kg
 I446x199x8x12x12m SS400/A36 794,4 kg
 I446x199x8x12x6m SS400/A36 397,2 kg
 I450x200x9x14x12m SS400/A36 912 kg
 I450x200x9x14x6m SS400/A36 456 kg
 I496x199x9x14x12m SS400/A36 954 kg
 I496x199x9x14x6m SS400/A36 477 kg
 I500x200x10x16x12m SS400/A36 1075,2 kg
 I500x200x10x16x6m SS400/A36 537,6 kg
 I596x199x10x15x12m SS400/A36 1135,2 kg
 I596x199x10x15x6m SS400/A36 567,6 kg
 I600x200x11x17x12m SS400/A36 1272 kg
 I600x200x11x17x6m SS400/A36 636 kg
 I700x300x13x24x12m SS400/A36 2220 kg
 I700x300x13x24x6m SS400/A36 1110 kg
 H800x300x14x26x12m  2520 kg
 H900x300x16x28x12m  2880 kg
Sản phẩm cùng loại

Không tìm thấy kết quả

Về đầu trang