U50x25x2,4x3x6m AKS U65x35x2,5x3x6m AKS U80x35x3x6m (21-22kg) U80x37x3.7x6m(28-29kg) U80x37x3.7x6m(29-30kg) U80x38x4x6m(30-31kg) U80x39x4x6m (35-36kg) U80x40x5x6m (39-40kg) U80x40x5x6m (40-41kg) U80x40x5x6m (41-42kg) U100x45x3x6m (30-31kg) U100x45x3x6m (31-32kg) U100x45x4x5,5x6m (40-41kg) U100x45x4x5,5x6m (41-42kg) U100x46x4.4x5.5x6m( 44-45kg ) U100x48x4.7x5.7x6m( 45-46kg ) U100x48x4.7x6m( 46-47kg ) U100x50x5x6m U120x48x3.5x6m (41-42kg) U120x50x4,7x6m ( 50-52kg ) U120x50x4,7x6m ( 52-54kg ) U140x57x3,8x6m (52-54kg) U140x58x5.6x6m (63-65kg) U160x60x5x7x6m(70-72kg) U160x62x6x7,3x6m (80kg) U160x62x6x7,3x6m (82kg) U200x6m (17kg/m) AKS U200x12m (17kg/m) AKS U50x6m TQ U65x2.5x6m TQ U 75x40x3.8x6m U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) U120x41x4.7x6m TQ U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) U 150x75x9

U50x25x2,4x3x6m AKS U65x35x2,5x3x6m AKS U80x35x3x6m (21-22kg) U80x37x3.7x6m(28-29kg) U80x37x3.7x6m(29-30kg) U80x38x4x6m(30-31kg) U80x39x4x6m (35-36kg) U80x40x5x6m (39-40kg) U80x40x5x6m (40-41kg) U80x40x5x6m (41-42kg) U100x45x3x6m (30-31kg) U100x45x3x6m (31-32kg) U100x45x4x5,5x6m (40-41kg) U100x45x4x5,5x6m (41-42kg) U100x46x4.4x5.5x6m( 44-45kg ) U100x48x4.7x5.7x6m( 45-46kg ) U100x48x4.7x6m( 46-47kg ) U100x50x5x6m U120x48x3.5x6m (41-42kg) U120x50x4,7x6m ( 50-52kg ) U120x50x4,7x6m ( 52-54kg ) U140x57x3,8x6m (52-54kg) U140x58x5.6x6m (63-65kg) U160x60x5x7x6m(70-72kg) U160x62x6x7,3x6m (80kg) U160x62x6x7,3x6m (82kg) U200x6m (17kg/m) AKS U200x12m (17kg/m) AKS U50x6m TQ U65x2.5x6m TQ U 75x40x3.8x6m U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) U120x41x4.7x6m TQ U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) U 150x75x9

U50x25x2,4x3x6m AKS U65x35x2,5x3x6m AKS U80x35x3x6m (21-22kg) U80x37x3.7x6m(28-29kg) U80x37x3.7x6m(29-30kg) U80x38x4x6m(30-31kg) U80x39x4x6m (35-36kg) U80x40x5x6m (39-40kg) U80x40x5x6m (40-41kg) U80x40x5x6m (41-42kg) U100x45x3x6m (30-31kg) U100x45x3x6m (31-32kg) U100x45x4x5,5x6m (40-41kg) U100x45x4x5,5x6m (41-42kg) U100x46x4.4x5.5x6m( 44-45kg ) U100x48x4.7x5.7x6m( 45-46kg ) U100x48x4.7x6m( 46-47kg ) U100x50x5x6m U120x48x3.5x6m (41-42kg) U120x50x4,7x6m ( 50-52kg ) U120x50x4,7x6m ( 52-54kg ) U140x57x3,8x6m (52-54kg) U140x58x5.6x6m (63-65kg) U160x60x5x7x6m(70-72kg) U160x62x6x7,3x6m (80kg) U160x62x6x7,3x6m (82kg) U200x6m (17kg/m) AKS U200x12m (17kg/m) AKS U50x6m TQ U65x2.5x6m TQ U 75x40x3.8x6m U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) U120x41x4.7x6m TQ U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) U 150x75x9

MinhTienSteel

U50x25x2,4x3x6m AKS U65x35x2,5x3x6m AKS U80x35x3x6m (21-22kg) U80x37x3.7x6m(28-29kg) U80x37x3.7x6m(29-30kg) U80x38x4x6m(30-31kg) U80x39x4x6m (35-36kg) U80x40x5x6m (39-40kg) U80x40x5x6m (40-41kg) U80x40x5x6m (41-42kg) U100x45x3x6m (30-31kg) U100x45x3x6m (31-32kg) U100x45x4x5,5x6m (40-41kg) U100x45x4x5,5x6m (41-42kg) U100x46x4.4x5.5x6m( 44-45kg ) U100x48x4.7x5.7x6m( 45-46kg ) U100x48x4.7x6m( 46-47kg ) U100x50x5x6m U120x48x3.5x6m (41-42kg) U120x50x4,7x6m ( 50-52kg ) U120x50x4,7x6m ( 52-54kg ) U140x57x3,8x6m (52-54kg) U140x58x5.6x6m (63-65kg) U160x60x5x7x6m(70-72kg) U160x62x6x7,3x6m (80kg) U160x62x6x7,3x6m (82kg) U200x6m (17kg/m) AKS U200x12m (17kg/m) AKS U50x6m TQ U65x2.5x6m TQ U 75x40x3.8x6m U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) U120x41x4.7x6m TQ U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) U 150x75x9
U50x25x2,4x3x6m AKS U65x35x2,5x3x6m AKS U80x35x3x6m (21-22kg) U80x37x3.7x6m(28-29kg) U80x37x3.7x6m(29-30kg) U80x38x4x6m(30-31kg) U80x39x4x6m (35-36kg) U80x40x5x6m (39-40kg) U80x40x5x6m (40-41kg) U80x40x5x6m (41-42kg) U100x45x3x6m (30-31kg) U100x45x3x6m (31-32kg) U100x45x4x5,5x6m (40-41kg) U100x45x4x5,5x6m (41-42kg) U100x46x4.4x5.5x6m( 44-45kg ) U100x48x4.7x5.7x6m( 45-46kg ) U100x48x4.7x6m( 46-47kg ) U100x50x5x6m U120x48x3.5x6m (41-42kg) U120x50x4,7x6m ( 50-52kg ) U120x50x4,7x6m ( 52-54kg ) U140x57x3,8x6m (52-54kg) U140x58x5.6x6m (63-65kg) U160x60x5x7x6m(70-72kg) U160x62x6x7,3x6m (80kg) U160x62x6x7,3x6m (82kg) U200x6m (17kg/m) AKS U200x12m (17kg/m) AKS U50x6m TQ U65x2.5x6m TQ U 75x40x3.8x6m U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) U120x41x4.7x6m TQ U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) U 150x75x9
THÉP HÌNH U MỚI NHẤT
THÉP HÌNH U MỚI NHẤT
Mô tả:

Thép hình chữ U có đặc điểm tương tự các sản phẩm thép hình khác như độ cứng, độ chắc và độ bền cao. có 6 kích thước chính, được đo theo tiêu chuẩn số đo tính bằng mm. Kích thước thép chữ U chia làm 6 loại: h, b, d, t, R, r. Với các loại kích thước này còn được chia nhỏ tương ứng với khối lượng (kg/m). Được sản xuất theo các tiêu chuẩn: JIS, G3101, TCNV 1651-58, BS 4449... THÉP HÌNH CÁC LOẠI U50, U65, U75, U80, U100, U120, U125, U140, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U380, U400.....( Liên Hệ Mr Huy 0908 952 707)

Giá:

Liên hệ

Lượt xem:

10649

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

MINH TIẾN là đại lý cho các thương hiệu: VINAKYOEI, AN KHÁNH (AKS), NHÀ BÈ, VINAONE, ĐẠI VIỆT(ĐVS), GANG THÉP THÁI NGUYÊN(TISCO), Á CHÂU (ACS) ....
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mặt hàng từ các thương hiệu Uy Tín lâu năm trên thị trường với chất lượng và chính sách phù hợp chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Uy tín cho nhiều công trình trọng điểm phía nam. 

QUY CÁCH THÉP U  TRỌNG LƯỢNG ĐVT/CÂY
 U50x25x2,4x3x6m AKS 13 kg
 U65x35x2,5x3x6m AKS 18 kg
 U80x35x3x6m (21-22kg)  22 kg
 U80x37x3.7x6m(28-29kg)  29 kg
 U80x37x3.7x6m(29-30kg)  30 kg
 U80x38x4x6m(30-31kg)  31 kg
 U80x39x4x6m (35-36kg)  36 kg
 U80x40x5x6m (39-40kg)  40 kg
 U80x40x5x6m (40-41kg)  41 kg
 U80x40x5x6m (41-42kg)  42 kg
 U100x45x3x6m (30-31kg)  31 kg
 U100x45x3x6m (31-32kg)  32 kg
 U100x45x4x5,5x6m (40-41kg)  41 kg
 U100x45x4x5,5x6m (41-42kg)  42 kg
 U100x46x4.4x5.5x6m( 44-45kg )  15 kg
 U100x48x4.7x5.7x6m( 45-46kg )  46 kg
 U100x48x4.7x6m( 46-47kg )  47 kg
 U100x50x5x6m  56,16 kg
 U120x48x3.5x6m (41-42kg)  42 kg
 U120x50x4,7x6m ( 50-52kg )  52 kg
 U120x50x4,7x6m ( 52-54kg )  54 kg
 U140x57x3,8x6m (52-54kg)  54 kg
 U140x58x5.6x6m (63-65kg)  65 kg
 U160x60x5x7x6m(70-72kg)  72 kg
 U160x62x6x7,3x6m (80kg)  80 kg
 U160x62x6x7,3x6m (82kg)  82 kg
 U200x76x5.2x6m (18.4kg/m) AKS 110.4 kg
 U200x76x5.2x12m (18.4kg/m) AKS 220.8 kg
 U50x6m TQ 6 kg
 U65x2.5x6m TQ 6 kg
 U 75x40x3.8x6m  6 kg
 U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) 56,16 kg
 U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) 112,32 kg
 U120x41x4.7x6m TQ 6 kg
 U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) 160,8 kg
 U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) 80,4 kg
 U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) 111,6 kg
 U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) 223,2 kg
 U 150x75x9x12m (24kg/m) (-5%) 288 kg
 U 150x75x9x6m (24kg/m) (-5%) 144 kg
 U160x58x5.5x6m(12.5kg/m)  (-5%) 150 kg
 U160x58x5.5x12m(12.5kg/m)  (-5%) 150 kg
 U160x62x5.2x6m(14kg/m)  (-5%) 84 kg
 U160x62x5.2x12m(14kg/m)  (-5%) 168 kg
 U180x64x5.3x12m (15kg/m) (-5%) 180 kg
 U180x64x5.3x6m (15kg/m) (-5%) 90 kg
 U180x68x7x6m (17,5kg/m) (-5%) 105 kg
 U180x68x7x12m (17,5kg/m) (-5%) 210 kg
 U180x68x6.5x6m (17kg/m) (-5%) 102 kg
 U180x68x6.5x12m (17kg/m) (-5%) 204 kg
 U180x68x6.5x6m (18.6kg/m) (-5%) 111,6 kg
 U180x68x6.5x12m (18.6kg/m) (-5%) 223,2 kg
 U180x75x7x10.5x12m (21.4kg/m) (-5%) 256,8 kg
 U180x75x7x10.5x6m (21.42kg/m) (-5%) 128,52 kg
 U180x75x7x10.5x12m (21.42kg/m) (-5%) 257,04 kg
 U180x75x7x10.5x6m (21.4kg/m) (-5%) 128,4 kg
 U200x69x5,4x12m (17kg/m) (-5%) 204 kg
 U200x69x5,4x6m (17kg/m) (-5%) 102 kg
 U200x76x5.2x12m(18.8kg) (-5%) 225,6 kg
 U200x75x8,5x12m (23,5kg/m) (-5%) 282 kg
 U200x75x8,5x6m (23,5kg/m) (-5%) 141 kg
 U200x75x9x12m (24,6kg/m) (-5%) 295,2 kg
 U200x75x9x6m (24,6kg/m) (-5%) 147,6 kg
 U200x80x7.5x11x6m (24,6kg/m) KOREA 147,6 kg
 U200x80x7.5x11x12m (24,6kg/m) KOREA 295,2 kg
 U200x90x8x6m (30,34kg/m) 182,04 kg
 U200x90x8x12m (30,34kg/m) 364,08 kg
 U250x78x6,0x6m(22.8kg)  (-5%) 136,8 kg
 U250x78x6,0x12m(22.8kg)  (-5%) 273,6 kg
 U250x78x7x12m (23.5 kg )  (-5%) 282 kg
 U250x78x7x6m (23.5 kg )  (-5%) 141 kg
 U250x78x7,0x12m(23,9kg)  (-5%) 286,8 kg
 U250x78x7,0x6m(23,9kg)  (-5%) 143,4 kg
 U250 x78x8x12m (24,6kg/m) (-5%) 295,2 kg
 U250 x78x8x6m (24,6kg/m) (-5%) 147,6 kg
 U250 x80x9x12m (31,4kg/m) (-5%) 376,8 kg
 U250 x80x9x6m (31,4kg/m) (-5%) 188,4 kg
 U250x90x9x6m  (34.6kg)  207,6 kg
 U250x90x9x12m  (34.6kg)  415,2 kg
 U250x90x9x6m HQ (34.6kg)  207,6 kg
 U250x90x9x12m HQ (34.6kg)  415,2 kg
 U280x84x9,5x6m (31.4kg/m) (-5%) 188,4 kg
 U280x84x9,5x12m (31.4kg/m) (-5%) 409,2 kg
 U300x82x7,0x12m (31,02kg/m) (-5%) 372,24 kg
 U300x82x7,0x6m (31,02kg/m) (-5%) 186,12 kg
 U300x90x9x12m HQ (38,1kg/m) 457,2 kg
 U300x90x9x6m (38,1kg/m) (-5%) 228,6 kg
 U300x87x9.5x12m (470.04kg) 470,04 kg
 U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-10%) 56,16 kg
 U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-10%) 112,32 kg
 U120x41x4.7x6m TQ (-10%) 6 kg
 U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-10%) 160,8 kg
 U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-10%) 80,4 kg
 U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-10%) 111,6 kg
 U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-10%) 223,2 kg
 U160x60x5x12m(12.5kg/m) (-10%) 150 kg
 U160x60x5x6m(12.5kg/m) (-10%) 75 kg
 U160x62x5.2x12m(14kg/m)  (-10%) 168 kg
 U160x62x5.2x6m(14kg/m)  (-10%) 84 kg
 U160x62x5.2x12m(13.8kg/m)  (-10%) 165,6 kg
 U180x64x5.3x12m (15kg/m) (-10%) 180 kg
 U180x64x5.3x6m (15kg/m) (-10%) 90 kg
 U180x68x7x6m (17,5kg/m) (-10%) 105 kg
 U180x68x7x12m (17,5kg/m) (-10%) 210 kg
 U180x68x6.5x6m (17kg/m) (-10%) 102 kg
 U180x68x6.5x12m (17kg/m) (-10%) 204 kg
 U180x68x6.5x6m (18.6kg/m) (-10%) 111,6 kg
 U180x68x6.5x12m (18.6kg/m) (-10%) 223,2 kg
 U200x69x5,4x12m (17kg/m) (-10%) 204 kg
 U200x69x5,4x6m (17kg/m) (-10%) 102 kg
 U200x76x5.2x12m(18.8kg) (-10%) 225,6 kg
 U200x76x5.2x6m(18.8kg) (-10%) 112,8 kg
 U200x75x8,5x12m (23,5kg/m) (-10%) 282 kg
 U200x75x8,5x6m (23,5kg/m) (-10%) 141 kg
 U200x75x9x12m (24,6kg/m) (-10%) 295,2 kg
 U200x75x9x6m (24,6kg/m) (-10%) 147,6 kg
 U250x78x6,0x6m(22.8kg)  (-10%) 136,8 kg
 U250x78x6,0x12m(22.8kg)  (-10%) 273,6 kg
 U250x78x7x12m (23.5 kg )  (-10%) 282 kg
 U250x78x7x6m (23.5 kg )  (-10%) 141 kg
 U250x76x6,0x12m(23,9kg)  (-10%) 286,8 kg
 U250x76x6,0x6m(23,9kg)  (-10%) 143,4 kg
 U250 x78x8x12m (24,6kg/m) (-10%) 295,2 kg
 U250 x78x8x6m (24,6kg/m) (-10%) 147,6 kg
 U250 x80x9x12m (31,4kg/m) (-10%) 376,8 kg
 U250 x80x9x6m (31,4kg/m) (-10%) 188,4 kg
 U280x84x9,5x6m (31.4kg/m) (-10%) 188,4 kg
 U280x84x9,5x12m (31.4kg/m) (-10%) 409,2 kg
 U300x82x7,0x12m (31,02kg/m) (-10%) 372,24 kg
 U300x82x7,0x6m (31,02kg/m) (-10%) 186,12 kg
 U300x90x9x6m (38,1kg/m) (-10%) 228,6 kg
 U380x100x10.5x16x12m (54,5kg/m) 654 kg
Sản phẩm cùng loại

Không tìm thấy kết quả

Về đầu trang